Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 342.924
 
КАМЕНСЬКА Ніна,
к. ю. н., заступник директора з юридичних питань ТОВ «Фінінтелект-Плюс» 

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Проаналізовано особливості взаємозв’язку адміністративно-правових відносин з кореспондуючими адміністративно-правовими нормами та юридичними фактами в межах механізму адміністративно-правового регулювання реалізації права на звернення до публічної адміністрації з функціональної точки зору.
 
Ключові слова: механізм правового регулювання, механізм адміністративно-правового регулювання, правові відносини, адміністративно-правові відносини, звернення до публічної адміністрації, звернення в адміністративному порядку.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)