Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мазаракі А., Мельник Т. Зовнішньоекономічні відносини України і Республіки Корея. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 5-15. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.9(477+519)
 
МАЗАРАКІ Анатолій,
д. е. н., професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету

МЕЛЬНИК Тетяна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ 

Проаналізовано стан зовнішньоекономічних відносин України та Республіки Корея, оцінено місце досліджуваних країн у світовій економіці та структуру формування їх доданої вартості. Проведено аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі та охарактеризовано основні індикатори інвестиційної діяльності України та Республіки Корея. Визначено перспективні напрями співпраці України з Азійсько-Тихоокеанським регіоном.
 
Ключові слова: експортний потенціал, додана вартість, диверсифікація, зовнішньоекономічні відносини, зовнішньоторговельна політика.