Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Калюжна Н. Зовнішня торгівля України: методологія дослідження. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 16-31. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.5(477)
 
КАЛЮЖНА Наталія,
д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету  

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Обґрунтовано необхідність інструментарію аналізу та прогнозування зовнішньої торгівлі України, придатного для застосування в сучасних умовах невизначеності та нестабільності. Розглянуто сутність, здійснено аналіз та визначено обмеження застосування методів і підходів у контексті дослідження зовнішньої торгівлі України. Доведено доцільність використання стохастичного моделювання з метою забезпечення ґрунтовності довгострокових прогнозів динаміки та структури зовнішньої торгівлі України.
 
Ключові слова: зовнішня торгівля, прогнозування, метод дослідження, фактори впливу, економетрична модель, стохастичне моделювання.