Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Ковінько О. Маркетингова привабливість міжнародних ринків аграрної продукції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 57-73. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.9:338.439
 
КОВІНЬКО Олена,
к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

МАРКЕТИНГОВА ПРИВАБЛИВІСТЬ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Розглянуто систему показників розвитку міжнародних ринків, які важливо враховувати вітчизняним підприємствам аграрного бізнесу при виборі ринків збуту. Оцінено маркетингову привабливість потенційних ринків Бельгії, Греції, Ірландії, Італії, Китаю, Швейцарії, Японії за розробленою системою показників та визначено ступінь конвергенції міжнародних ринків.
 
Ключові слова: аграрна продукція, диверсифікація бізнес-діяльності, конвергенція міжнародних ринків, маркетингова привабливість міжнародних ринків.