Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Макогон В. Бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку країни. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 74-82. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 336.143:330.143
 
МАКОГОН Валентина,
к. е. н., с. н. с., докторант кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету 

БЮДЖЕТНА СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

Розкрито економічну сутність бюджетної стратегії соціально-економічного розвитку країни. Визначено функції та завдання бюджетної стратегії. Обґрунтовано, що невід’ємною частиною розробки бюджетної стратегії є визначення принципів стратегічного бюджетного планування: обґрунтованості; ефективності; системності; адаптивності; варіативності; взаємоузгодженості; цілеспрямованості; соціальності; легітимності; інноваційності.

Ключові слова: бюджет, бюджетна система, бюджетна політика, бюджетна тактика, бюджетна стратегія.