Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Жураховська Л. Ризики акцій банків України в контексті стандартів GIPS. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 83-93. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.72
 
ЖУРАХОВСЬКА Людмила,
к. е. н., доцент кафедри банківської справи
Київського національного торговельно-економічного університету 

РИЗИКИ АКЦІЙ БАНКІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАНДАРТІВ GIPS 

Розглянуто поняття ринкового ризику акцій згідно із «Загальноприйнятими принципами ризику» GARP. Проведено аналіз систематичного та індивідуального ризиків акцій банків України з використанням інвестиційних еталонів на базі сучасної портфельної теорії Гаррі Марковіца.
 
Ключові слова: систематичний ризик, індивідуальний ризик, ринковий ризик акцій, акції банків, інвестиційні еталони, «Глобальні стандарти результативності інвестування», «Загальноприйняті принципи ризику», сучасна портфельна теорія.