Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Кульпінський С. Оцінка інфляційних очікувань на фінансовому ринку України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 94-104. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 336.748.12
 
КУЛЬПІНСЬКИЙ Сергій,
д. е. н., с. н. с., професор Чернігівського національного технологічного університету

ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

Розглянуто питання прогнозування інфляції, відхилення фактичних її значень від прогнозованого рівня і факторів коригування таких прогнозів. Проведено аналіз впливу спредів за державними облігаціями та ринковими кредитними ставками, викупу державних облігацій у портфель центробанку та кривої дохідності на базову інфляцію. Досліджено вплив валютно-курсової волатильності на інфляцію. Запропоновано шляхи врахування інфляційних ризиків в очікуваннях суб’єктів фінансового ринку.
 
Ключові слова: фінансовий ринок, спреди, інфляція, волатильність, ризик.