Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Скрипка О. Система управління зовнішнім державним боргом. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 105-115. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.72.053.1
 
СКРИПКА Олександр,
аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ 

Розкрито сутність управління державним боргом, основну мету, цілі та завдання боргової політики держави. Розглянуто основні складові системи управління державним боргом. Виявлено особливості управління зовнішнім державним боргом, визначено заходи щодо пруденційного управління борговими ризиками. Досліджено основні показники боргової стійкості фінансової системи. Обґрунтовано пріоритетні напрями управління зовнішнім державним боргом на середньострокову перспективу.
 
Ключові слова: державний борг, боргова політика держави, бюджетна політика, методи управління державним боргом, дефіцит бюджету, управління зовнішнім державним боргом.