До 1 жовтня приймаємо статті на 5 та 6 номер
Серія. Юридичні науки, Економічні науки


  ЗМІСТ 

МІЖНАРОДНІ  РИНКИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
     
Мельник Т., Пугачевська К. Потенціал ринку ЄС для українських експортерів  5
     
Мельниченко С., Кудлай Т. Національні готельні мережі на міжнародному ринку  19
     
Гурова К.,
Непран А.
Зовнішньоторговельна діяльність у структурі доходів держави  31
     
Шиманська К. Ринок трудових ресурсів в умовах постконфліктного стану країн  
 50
     
Скляр Н.,
Бондарчук М.
Високотехнологічний експорт України на азійських ринках  61
     
ІНТЕГРАЦІЙНІ  ПРОЦЕСИ  НА  СВІТОВИХ  РИНКАХ
     
Харсун Л. Логістичні інструменти протидії інфляції  71
     
Михайличенко К. Транспортна стратегія у національних інтересах України  82
     
Ткачук Т. Міжнародні туристичні підприємства на внутрішньому ринку франчайзингу  
 95
     
ФІНАНСИ
     
Сопко В.,
Овсюк Н.
Облік витрат на соціальний захист працівників підприємства  
108
     
Нікітішин А. Податкове регулювання як інструмент державної екологічної політики  
126