Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мельник Т., Пугачевська К. Потенціал ринку ЄС для українських експортерів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2. С. 5-18. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.564(477+061.1ЄС)
 
МЕЛЬНИК Тетяна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПУГАЧЕВСЬКА Катерина,
к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету

ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ ЄС ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТЕРІВ

Проаналізовано показники відкритості економіки України та європейських країн. Оцінено індикатори розвитку експорту до ЄС, його географічну і товарну структуру. Розраховано частку експорту у валовому випуску окремих видів економічної діяльності на основі таблиць «витрати-випуск». Проведено компаративний аналіз існуючих тарифних квот на експорт до ЄС з фактичними обсягами експорту. Охарактеризовано масштаби уніфікації українського законодавства усфері технічного регулювання, стандартизації і метрології до європейських вимог. Визначено основні проблеми, з якими зіштовхуються українські товаровиробники при виході на європейський ринок.
 
Ключові слова: експорт, експортний потенціал, Європейський Союз, поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі, експорт промоушн.