Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мельниченко С., Кудлай Т. Національні готельні мережі на міжнародному ринку. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2. С. 19-30. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 640.41:339.94
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КУДЛАЙ Тетяна,
к. е. н., старший викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету 

НАЦІОНАЛЬНІ ГОТЕЛЬНІ МЕРЕЖІ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Обґрунтовано механізм виходу конкурентоспроможних національних готельних операторів на міжнародний ринок послуг і визначено фактори його впливу. Використовуючи «дерево рішень», визначено найбільш економічно вигідну форму управління підприємством готельного господарства, що може успішно функціонувати на закордонному ринку.
 
Ключові слова: ринок готельних послуг, готельний оператор, готельна мережа, «дерево рішень», внутрішні фактори, зовнішні фактори.