УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Гурова К., Непран А. Зовнішньоторговельна діяльність у структурі доходів державиЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2. С. 31-49. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.5:336.2
 
ГУРОВА Капіталіна,
к. е. н., доцент, директор Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
 
НЕПРАН Андрій,
к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ

Досліджено умови торгівлі як один з основних факторів, що зумовив зміну доходів від зовнішньої торгівлі України. Встановлено обсяги втрат економіки від цінового фактора за 2008–2015 рр. Зроблено висновки щодо забезпечення структурних зрушень у напрямку прискореного розвитку високотехнологічних та наукомістких галузей вітчизняної економіки.
 
Ключові слова: умови торгівлі, експорт, імпорт, торговельний прибуток, сальдо зовнішньої торгівлі, платіжний баланс.