Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Шиманська К. Ринок трудових ресурсів в умовах постконфліктного стану країн. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2. С. 50-60. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 331.556.4:327.56
 
ШИМАНСЬКА Катерина,
к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Житомирського державного технологічного університету 

РИНОК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ПОСТКОНФЛІКТНОГО СТАНУ КРАЇН

Досліджено стан міграції біженців та шукачів притулку в Україні і світі, переважаючими детермінантами якої є загострення військових та етнополітичних конфліктів, терористичних загроз. Визначено, що зростання кількості вимушених переселенців та біженців, викликане військовими діями на Донбасі, вподальшому може отримати в Україні постконфліктний характер, подібний доміграційних процесів у країнах Східного партнерства.
 
Ключові слова: міграція, вимушена міграція, шукачі притулку, біженці, постконфліктна територія, терористичні загрози, військові конфлікти.