Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Скляр Н., Бондарчук М. Високотехнологічний експорт України на азійських ринках. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2. С. 61-70. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 681.5:339.564(477):339.13(5)
 
СКЛЯР Надія,
к. е. н., старший викладач кафедри підприємництва та торгівлі Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг
 
БОНДАРЧУК Марія,
асистент кафедри підприємництва та торгівлі Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг 

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕКСПОРТ УКРАЇНИ НА АЗІЙСЬКИХ РИНКАХ

Проаналізовано високотехнологічний експорт України на ринках азійського регіону, зокрема товарна структура та його географічна спрямованість, частка високотехнологічних товарів у загальній структурі експорту. Виявлено проблемні аспекти при виході на ринки країн Азії, визначено товарну номенклатуру українських високотехнологічних товарів у торгівлі зі східними країнами, детермінанти геопросторової переорієнтації і пріоритетні напрями розвитку вітчизняного експорту на тлі скорочення поставок на ринок РФ.
 
Ключові слова: високотехнологічні товари, азійський ринок, географічна структура експорту, товари військового призначення та подвійного використання.