Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Михайличенко К. Транспортна стратегія у національних інтересах України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2. С. 82-94. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 338.47:330.161(477)
 
МИХАЙЛИЧЕНКО Катерина,
к. е. н., с. н. с., завідувач сектору з питань розвитку транспортної
інфраструктури відділу безпеки реального сектору економіки
Національного інституту стратегічних досліджень 

ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГІЯ У НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСАХ УКРАЇНИ

Проаналізовано стратегії розвитку транспортних систем провідних країн світу, на основі яких запропоновано стратегічну мету розвитку транспортного сектору України на найближчі 15 років. Визначено пріоритети державної політики, реалізація яких забезпечить швидкий вихід транспортної галузі із кризи та надасть необхідний імпульс для подальшого її розвитку.
 
Ключові слова: транспортний сектор, державна політика, національні інтереси України, структурні реформи, ринок, конкуренція.