Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Ткачук Т. Міжнародні туристичні підприємства на внутрішньому ринку франчайзингу. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2. С. 95-107. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 338.486.2(100):339.187.44
 
ТКАЧУК Тетяна,
аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету 

МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПІДПРИЄМСТВА
НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ

Досліджено та надано загальну характеристику міжнародних туристичних підприємств, що функціонують на ринку франчайзингу України; узагальнено та доповнено міжнародні показники оцінки ефективності туристичного підприємства; здійснено аналіз показників діяльності міжнародних туристичних підприємств з метою виявлення та використання основних трендів їх ефективності на вітчизняних підприємствах туристичного бізнесу, що розвиваються у системі франчайзингу.
 
Ключові слова: франчайзинг, міжнародні туристичні підприємства, оцінка ефективності функціонування, франчайзингові туристичні мережі, ринок послуг України, міжнародні туристичні мережі.