УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
  ЗМІСТ 

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
     
Шестопалова Л. Поняття вини в українському праві 5
     
Тищенко Ю. Визначення статусу суб’єктів інвестиційної діяльності
16
     
ПРИВАТНЕ ПРАВО
     
Бакалінська О. Правове регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання
24
     
Примак В. Відповідальність за порушення грошового зобов’язання: гарантії справедливості
34
     
Ондрова Ю. Критерії прийнятності індивідуальної заяви до Європейського суду з прав людини
48
     
Крегул Ю.,
Банк Р.
Недержавний сектор безпеки підприємницької діяльності в Україні
58
     
Коренюк О. Міжнародно-правове регулювання обороту торгових марок
69
     
ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
     
Гуржій Т.,
Коваленко Ж.
Організаційно-правові засади адміністрування податків в Україні
78
     
Мушенок В. Правове регулювання доходів місцевих бюджетів 90
     
Мельниченко Р. Адміністративно-правове регулювання трансфертного ціноутворення
99