УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Тищенко Ю. Визначення статусу суб’єктів інвестиційної діяльності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3. С. 16-23. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 346.543
 
ТИЩЕНКО Юлія,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ
СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 

Визначено коло осіб, які є суб’єктами інвестиційної діяльності. Проаналізо­вано положення вітчизняного законодавства, а також міжнародно-правові акти, що містять визначення цього поняття. Досліджено доктринальні дефініції поняття «суб’єкт інвестиційної діяльності».
 
Ключові слова: інвестиційна діяльність, суб’єкт інвестиційної діяльності, суб’єкт інвестиційного права, учасник інвестиційної діяльності, іноземний інвестор.