УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Бакалінська О. Правове регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3. С. 24-33. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 346.542
 
БАКАЛІНСЬКА Ольга,
д. юрид. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ
СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 

Розглянуто державну допомогу суб’єктам господарювання як підтримку у будь-якій формі за рахунок державних ресурсів, що створює переваги на ринку окремим підприємствам та спотворює умови економічної конкуренції. Проаналізо­вано принципи, критерії ЄС у сфері державної допомоги, що дозволить забезпечити ефективне правозастосування в Україні. Окреслено концептуальні засади вирішення правових проблем державної підтримки господарської діяльності.
 
Ключові слова: суб’єкти господарювання, державна допомога, субсидії, моніторинг та контроль, державна підтримка господарської діяльності.