УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Примак В. Відповідальність за порушення грошового зобов’язання: гарантії справедливості. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3. С. 34-47. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 347.51
 
ПРИМАК Володимир,
д. юрид. н., професор кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ГРОШОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
ГАРАНТІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
 

Проаналізовано актуальні аспекти застосування заходів відповідальності за порушення грошового зобов’язання. Зроблено висновки про необхідність врахування особливостей правового статусу споживача, практики Європейського суду з прав людини, вимог справедливості та доступності ефективного засобу юридичного захисту.
 
Ключові слова: грошове зобов’язання, відповідальність, справедливість, пеня, проценти річних, споживач, Європейський суд з прав людини.