УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Крегул Ю., Банк Р. Недержавний сектор безпеки підприємницької діяльності в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3. С. 58-68. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 346.26-049.5(477)
 
КРЕГУЛ Юрій,
к. ю. н., професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету
 
БАНК Ростислав,
к. ю. н., старший викладач кафедри загальноправових дисциплін,
заступник декана факультету міжнародної торгівлі та права
Київського національного торговельно-економічного університету 

НЕДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 

Досліджено правовий статус приватних охоронних підприємств та служб безпеки суб’єктів підприємництва в контексті адміністративно-правових відносин, розроблено пропозиції щодо вдосконалення їх статусу.
 
Ключові слова: безпека підприємницької діяльності, приватні охоронні підприємства, служби безпеки суб’єктів підприємництва, суб’єкти адміністративно-правових відносин.