Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Коренюк О. Міжнародно-правове регулювання обороту торгових марок. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3. С. 69-77. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 341.241
 
КОРЕНЮК Ольга,
ст. викл. кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОБОРОТУ ТОРГОВИХ МАРОК
 

Досліджено проблеми міжнародно-правового регулювання торговельних марок, особливості охорони права інтелектуальної власності на них, взаємозв’язок міжнародних актів і національного законодавства у цій сфері права. Розглянуто питання вичерпання виключного права на торговельну марку.
 
Ключові слова: торговельна марка, інтелектуальна власність, виключне право, вичерпання прав.