До 1 жовтня приймаємо статті на 5 та 6 номер
Серія. Юридичні науки, Економічні науки

УДК 341.241
 
КОРЕНЮК Ольга,
ст. викл. кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОБОРОТУ ТОРГОВИХ МАРОК
 

Досліджено проблеми міжнародно-правового регулювання торговельних марок, особливості охорони права інтелектуальної власності на них, взаємозв’язок міжнародних актів і національного законодавства у цій сфері права. Розглянуто питання вичерпання виключного права на торговельну марку.
 
Ключові слова: торговельна марка, інтелектуальна власність, виключне право, вичерпання прав. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)