Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Гуржій Т., Коваленко Ж. Організаційно-правові засади адміністрування податків в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3. С. 78-89. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 336.225(477)
 
ГУРЖІЙ Тарас,
д. юрид. н., професор, зав. кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права Київського національного
торговельно-економічного університету
 
КОВАЛЕНКО Жанна,
помічник-консультант депутата Київської міської ради 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
 

Проаналізовано сучасний стан правового регулювання адміністрування податків в Україні та зарубіжний досвід. Запропоновано шляхи підвищення ефективності вітчизняного механізму правового регулювання адміністрування податків.
 
Ключові слова: податки, податкова система, адміністрування податків, правове регулювання, механізм правового регулювання податків.