УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мельниченко Р. Адміністративно-правове регулювання трансфертного ціноутворення. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3. С. 99-112. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 342.951:336.56
 
МЕЛЬНИЧЕНКО  Руслан,
аспірант кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
 

Досліджено адміністративно-правовий статус суб’єктів податкового контролю трансфертного ціноутворення, визначено мету, завдання, напрями та зміст їх діяльності. Проаналізовано основні доктринальні підходи до адміністра­тивно-правового регулювання податкових відносин. Визначено законодавчі прогалини щодо притягнення до відповідальності посадових осіб контролюючих органів трансфертного ціноутворення.
 
Ключові слова: податковий контроль, суб’єкти податкового контролю, трансфертне ціноутворення, трансфертні ціни, адміністрування податків та зборів.