УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мельник Т., Дьяченко О. Інституціональне забезпечення митного регулювання України в умовах євроінтеграції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 4. С. 5-15. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.543(477):339.922
 
МЕЛЬНИК Тетяна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДЬЯЧЕНКО Ольга,
к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
 

Здійснено оцінку інституціонального середовища митного регулювання в Україні на шляху євроінтеграції, стану та перспектив його розвитку в контексті концепції реформування системи митних органів. Визначено причини небажаних наслідків реформ. Проаналізовано досвід формування структури митних органів у розвинених країнах. 

Ключові слова: митниця, митне регулювання, інституціональне забезпечення, реформування митної справи, концепція реформування Державної фіскальної служби.