Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Бойко А. Забезпечення стійкості національної економіки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 4. С. 16-27. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 330.101.52
 
БОЙКО Аліна,
д. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Узагальнено та систематизовано теоретичні положення щодо умов та напрямів забезпечення стійкості національної економіки. Наведено теоретичні підходи до визначення та класифікації факторів забезпечення стійкості національної економіки до негативних зовнішніх впливів. 

Ключові слованаціональна економіка, стійкість, стійкий розвиток, зовнішні негативні впливи.