Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Квач Я., Грималюк А. Еволюція міжнародної торгівлі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017.
№ 4. С. 47-56. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.5.01
 
КВАЧ Ярослав,
д. е. н., доцент, директор Одеського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГРИМАЛЮК Андрій,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри економічних теорій
Одеського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

Розглянуто закономірний характер періодично повторюваного переходу до нового історичного циклу, що характеризується послідовним чергуванням періодів державного регулювання та дерегулювання міжнародної торгівлі. Здійснено аналіз перспективи наближення в майбутньому третього історичного циклу. 

Ключові слова: меркантилізм, протекціонізм, лібералізм, глобалізація, вільна торгівля, неомеркантилізм, протекціоністський сценарій державного регулювання, ліберальний сценарій державного регулювання, циклічність еволюції міжнародної торгівлі.