Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Бохан А. Екологічні застороги в дипломатії миру і торгівлі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 4. С. 71-83. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК [504:327]:339.1(091)
 
БОХАН Аліна,
к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСТОРОГИ В ДИПЛОМАТІЇ МИРУ І ТОРГІВЛІ 

Розглянуто витоки екологічних засторог в історичних аспектах розвитку дипломатії миру і торгівлі, що мають ознаки взаємовпливу в контексті міжнародних економічних відносин. 

Ключові слова: екологічні застороги, дипломатія миру, зовнішня політика, міжнародна торгівля, екологічна безпека, стратегічне партнерство.