Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Волосович С. Експортно-кредитні агентства як інститут розвитку. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 4. С. 98-107. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 336.743
 
ВОЛОСОВИЧ Світлана,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНІ АГЕНТСТВА ЯК ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ 

Досліджено сутність та функції експортно-кредитних агентств. Проаналізовано існуючі моделі їх функціонування в розвинених країнах. Виявлено проблеми розвитку інститутів державної підтримки експорту в Україні та запропоновано шляхи їх подолання. 

Ключові слова: експортно-кредитні агентства, державна підтримка експорту, страхування експортних кредитів.