Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Кладченко М. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів: досвід Швейцарії та Великобританії. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 4. С. 116-129. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 37.014.543(494+410)
 
КЛАДЧЕНКО Марія,
аспірант кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ:
ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
 

Досліджено діаметрально протилежні системи фінансового забезпечення вищої освіти Великобританії та Швейцарії, різні стратегії і сценарії їх розвитку. Проведено аналіз механізму фінансової діяльності вищих навчальних закладів. 

Ключові слова: вища освіта, вищий навчальний заклад, державне фінансове забезпечення, джерела фінансового забезпечення, ендавмент, державний кредит на освіту.