Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Баранюк Ю. Державний фінансовий аудит експортних операцій в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 4. С. 130-144. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 336.225.674:339.564(477)
 
БАРАНЮК Юрій,
голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Київського національного торговельно-економічного університету, бухгалтер-ревізор департаменту аудиту міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії Baker Tilly Ukraine 

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

Розглянуто стан експортних операцій в Україні. Досліджено зміни їх обсягу та динаміку податкових надходжень із експорту до зведеного бюджету. Визначено особливості імплементації міжнародно-правових актів в національне законодавство, що регулюють питання державного аудиту експорту та організаційної взаємодії вищого органу державного фінансового аудиту з учасниками зовнішньоекономічних операцій з експорту продукції в Україні. 

Ключові слова: зовнішня торгівля, експортні операції, податкові надходження, зведений бюджет, державний фінансовий аудит.