УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Крегул Ю., Хромей В. Конституційні гарантії захисту працівника від незаконного звільнення. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 5. С. 31-46. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 342.734:331.108.644.7
 
КРЕГУЛ Юрій,
к.  ю. н., професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ХРОМЕЙ Василь,
к. ю. н., старший викладач кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКА
ВІД НЕЗАКОННОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

Досліджено правове регулювання захисту від незаконного звільнення як важливої конституційної гарантії реалізації права на працю та розроблено пропозиції щодо його вдосконалення. 

Ключові слова: конституційне право на працю, незаконне звільнення, гарантії права на працю.