Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Гончаренко О. Звичай ділового обороту: засіб саморегулювання господарської діяльності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 5. С. 47-55. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 346.7:339
 
ГОНЧАРЕНКО Олена,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ЗВИЧАЙ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ:
ЗАСІБ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Досліджено питання особливих характеристик звичаю ділового обороту (торгівлі) як засобу саморегулювання господарської діяльності. Усталений звичай ділового обороту порівняно з «інноваційними правовими технологіями», охарактеризовано як усталений засіб саморегулювання господарської діяльності та форма уніфікації правил міжнародної торгівлі. Зроблено висновок про те, що динамічність звичаю покликана забезпечити ефективність, доцільність та своєчасність правового регулювання господарської діяльності. 

Ключові слова: саморегулювання, господарська діяльність, саморегулювання господарської діяльності, засіб саморегулювання, звичай ділового обороту (торгівлі), інноваційні правові технології, Lex mercatoria, «м’яке право».