УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Киричук А. Прецедентне регулювання питань інтелектуальної власності у ЄС. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 5. С. 56-66. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 340.142:347.77(061.1ЄС)
 
КИРИЧУК Анжела,
к. п. н., доцент, доцент кафедри права
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПРЕЦЕДЕНТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЄС

Розглянуто питання формування правової бази регулювання прав інтелектуальної власності у Європейському Союзі. З’ясовано місце, роль та алгоритм виникнення прецедентних норм європейського права. Охарактеризовано формати функціонування норм прецедентного права в Україні та проаналізовано шляхи гармонізації європейського та вітчизняного законодавства у сфері інтелектуальної власності. 

Ключові слова: інтелектуальна власність, прецедентні норми права, пре­юдиціальний запит, Європейський простір інтелектуальної власності.