УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Сидорчук А. Поняття донорства крові у чинному законодавстві. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 5. С. 67-74. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 342.9
 
СИДОРЧУК Анастасія,
аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПОНЯТТЯ ДОНОРСТВА КРОВІ У ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Здійснено спробу комплексного розгляду проблематики, пов’язаної з донорством крові. З’ясовано зміст поняття «донорство крові та її компонентів». Запропоновано шляхи вирішення проблем, пов’язаних з донорством крові.
 
Ключові слова: донорство крові, компоненти крові, донор, кров.