Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Гуржій Т., Боровик Ю. Підстави адміністративної відповідальності у сфері народної медицини. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 5. С. 75-84. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 342.9:615.89
 
ГУРЖІЙ Тарас,
д. ю. н., професор, завідувач кафедри адміністративного,
фінансового та інформаційного права
Київського національного торговельно-економічного університету
 
БОРОВИК Юлія,
помічник депутата 

ПІДСТАВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У СФЕРІ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Обґрунтовано доцільність виділення чотирьох підстав адміністративної відповідальності у сфері народної медицини: нормативної, фактичної, юридичної та процесуальної. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на вирішення найбільш поширених правопорушень у цій сфері.
 
Ключові слова: адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, народна медицина, підстави відповідальності.