Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Бакалінська О. Адаптація конкурентного законодавства України відповідно до Угоди про асоціацію
Україна-ЄС
. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 5. С. 96-106. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 346.5(477+061.1ЄС)
 
БАКАЛІНСЬКА Ольга,
д. ю. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

АДАПТАЦІЯ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС
 

Досліджено правові засади співробітництва України та Європейського Союзу зпитань захисту конкуренції відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Визначено та досліджено прогалини українського конкурентного законодавства, а також перспективи і тенденції розвитку правового забезпечення захистуконкуренції в Україні.
 
Ключові слова: угода про асоціацію, узгоджена практика, концентрація, державна допомога.