УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мельник Ю. Правові засади податкового планування міжнародних корпорацій. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 5. С. 148-161. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 351.713:336.226.12

МЕЛЬНИК Юрій,
аспірант кафедри міжнародного приватного, 

комерційного та цивільного права 
Київського національного торговельно-економічного університету

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

Досліджено економіко-правову сутність податкового планування міжнародних корпорацій. Проаналізовано основні схеми корпоративного податкового планування та оцінено наслідки їх практичного застосування відомими міжнародними корпораціями. Оцінено поточний стан регулювання податкового планування на міжнародному та національному рівнях. Визначено основні проблеми щодо напрямів удосконалення правового регулювання податкового планування міжнародних корпорацій.
 
Ключові слова: податкове планування міжнародних корпорацій, правове регулювання, розмивання бази оподаткування, BEPS, правило тонкої капіталізації.