Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мельниченко Р. 
Державний примус у сфері трансфертного ціноутворення. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 5. С. 162-177. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 336.22
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Руслан,
аспірант кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

ДЕРЖАВНИЙ ПРИМУС У СФЕРІ
ТРАНСФЕРТНОГО 
ЦІНОУТВОРЕННЯ

Проаналізовано заходи державного примусу за порушення правил трансфертного ціноутворення в Україні. Висвітлено податкові, адміністративні та кримінальні склади правопорушень, які можуть мати місце при порушенні платниками податків правил трансфертного ціноутворення. Надано правову оцінку кожному із заходів державного примусу, які можуть бути застосовані за порушення правил трансфертного ціноутворення.
 
Ключові слова: трансфертне ціноутворення, порушення правил, податковий контролю, заходи державного примусу, відповідальність.