Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Турчин В. Електронне урядування у сфері реєстрації прав на нерухоме майно. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 5. С. 178-1190. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 342.951
 
ТУРЧИН  В’ячеслав,
аспірант кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
У СФЕРІ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Досліджено сучасні тенденції формування системи електронного урядування в Україні, зокрема у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно. Проаналізовано недоліки електронної системи державної реєстрації нерухомості. Визначено шляхи подальшого розвитку електронного урядування у сфері реєстрації прав на нерухоме майно.
 
Ключові слова: електронне урядування, електронний уряд, електронні послуги, адміністративні послуги, реєстрація прав на нерухоме майно.