Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Лагутін В. Ефекти державного регулювання економіки в умовах євроінтеграції України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 6. С. 5-23. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 338.2:339.922(477)
 
ЛАГУТІН Василь,
д. е. н., професор, зав. кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЕФЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 

Проаналізовано можливості досягнення позитивних ефектів державного регулювання економіки України в умовах євроінтеграції. Обґрунтовано необхідність розгортання ефективних реформ української економіки у контексті реалізації національних інтересів як необхідного чинника поглиблення євроінтеграції. Доведена доцільність використання інструментів підвищення інституційної спроможності публічного управління в Україні.
 
Ключові слова: державне регулювання, ефекти державного регулювання, євроінтеграція, зона вільної торгівлі, економічний суверенітет, національні економічні інтереси, внутрішній ринок.