Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Онищенко В., Гужва І. Стимулювання національного експорту. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 6. С. 33-47. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 339.564
 
ОНИЩЕНКО Володимир,
д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГУЖВА Ігор,
к. е. н., експерт CDM-Ukraine (Center for market development economy)

СТИМУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКСПОРТУ

Обґрунтована пріоритетність заходів стимулювання вітчизняного експорту, зокрема: спрощення процедур торгівлі, фінансово-кредитна підтримка, залучення до експорту малого та середнього бізнесу, активізація формування та діяльності організацій координаційного та коопераційного типу, запровадження міжнародних електронних торгів.

Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, глобальні ланцюги доданої вартості, процедури торгівлі, експортно-кредитне агентство, експорт малого та середнього бізнесу, торгові доми.