Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Бохан А. Активізація екологічної дипломатії у форматі конвергенції держав. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 6. С. 59-69. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 339.9:504

БОХАН Аліна,
к. е. н.,доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету 

АКТИВІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
У ФОРМАТІ КОНВЕРГЕНЦІЇ ДЕРЖАВ 

Розглянуто питання сучасних умов активізації екологічної дипломатії в контексті задіяння формату конвергенції державна фоні трансформації міжнародних економічних відносин і нових напрямів їх розвитку.
 
Ключові слова: екологічна дипломатія, глобальна економічна взаємодія, конвергенція, стратегічне партнерство.