Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Нагорнюк О. Систематизація елементів фінансового потенціалу підприємства торгівлі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 6. С. 70-84. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 658.14.17
 
НАГОРНЮК Олена,
к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 
ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

Визначено сутність фінансового потенціалу торговельного підприємства, запропоновано функції і принципи його систематизації. Розроблено систематизацію елементів фінансового потенціалу підприємства торгівлі на основі застосування теорії систем і врахування його сутнісних характеристик. Охарактеризовано зміст окремих елементів фінансового потенціалу торговельного підприємства.
 
Ключові слова: фінансовий потенціал, система, систематизація, фінансові ресурси, здатності, фінансова безпека.