Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Балакіна Ю. Оверсайт платіжних систем у контексті підтримки фінансової стабільності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 6. С. 85-100. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 336.7:330.366
 
БАЛАКІНА Юлія,
аспірант Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи»,
головний економіст Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвитку Національного банку України

ОВЕРСАЙТ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ 
У КОНТЕКСТІ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Досліджено основні принципи спільного оверсайта платіжних систем та поглиблено теоретичні підходи щодо визначення сутності спільного оверсайта платіжних систем і встановлення його ролі у підтримці фінансової стабільності. Запропоновано визначення окремих видів платіжних систем, залежно від їх ролі в економіці та потенційних наслідків порушення діяльності платіжних систем.
 
Ключові слова: платіжна система, oверсайт платіжних систем, оцінювання платіжних систем, спільний оверсайт платіжних систем.