Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Гербст О. Економічна природа процентної ставки: генезис наукової думки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 6. С. 101-107. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 330.14:336.78
 
ГЕРБСТ Ольга,
аспірант кафедри банківської справи
Київського національного торговельно-економічного університету

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ: 
ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇ ДУМКИ

Розглянуто еволюцію наукової думки щодо природи процентної ставки і зміни трактування її сутності від моменту зародження товарно-грошових відносин до становлення фінансових ринків та формування грошово-кредитної політики держави. Сформульовано важливість розуміння сутності процента для подальшого його використання як інструмента грошово-кредитної політики центрального банку.
 
Ключові слова: процент, процентна ставка, товарно-грошові відносини, грошово-кредитна політика.