УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 1(96) 2018
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 25.01.2018);
  • підписано до друку 16.02.2018. 


 ТИТУЛ

 ЗМІСТ

СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
 
Федулова Л. Вплив світових технологічних трендів 
на формування «розумного» рітейлу

5
     
П’ятницька Г.,
Найдюк В.
Мультиваріативність стратегій інноваційного розвитку 22
     
Касьянова А. Реорганізація корпорацій: міжнародний досвід 37
     
Квач Я.,
Коваль В.,
Грималюк А.
Економічні перспективи вітової інвестиційної системи 49
     
Коваленко М.,
Онікієнко Н.
Міжнародна фінансова підтримка 
підприємств агропромислового бізнесу

61
     
Ткачук Т. Віртуальні франчайзингові туристичні мережі світу 72
     
Глушко В. Просування туристичних послуг 86
 
ФІНАНСИ, ОПОДАТКУВАННЯ, АУДИТ
 
Волосович С. Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід 97
     
Барабаш Н.,
Ріпа Т.
Аудиторська оцінка конкурентоспро­можності підприємств торгівлі 111
     
Косова Т.,
Шевченко В.
Вищий державний фінансовий контроль 
в умовах євроінтеграції України

121
     
Бала Р.,
Сріманнараяна Г.,
Мехта Т.
Сприйняття населенням Хайдарабада страхування життя 130
     
Оруджев В. Удосконалення фінансової звітності 
бюджетних організацій Азербайджану

141
     
Баранюк Ю. Інституціоналізація державного фінансового контролю 150