Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Коваленко М., Онікієнко Н. Міжнародна фінансова підтримка підприємств агропромислового бізнесу. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 61-71. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.96:338.432
 
КОВАЛЕНКО Микола,
д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Херсонського національного технічного університету
 
ОНІКІЄНКО Надія,
аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Херсонського національного технічного університету 

МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА
ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ
 

Основні тенденції сучасного розвитку відносин України з міжнародними фінансовими організаціями досліджені на прикладах проектів міжнародної техніч­ної допомоги, які реалізуються за підтримки країн-донорів. Проаналізований вплив міжнародної діяльності України на розвиток переробних підприємств, економіки регіону та держави в цілому. Розглянуті перспективи подальшого розвитку міжна­родної співпраці.
 
Ключові слова: міжнародна співпраця, країни-донори, інвестиційні проекти, міжнародна фінансова допомога, переробні підприємства.