Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Ткачук Т. Віртуальні франчайзингові туристичні мережі світу. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 72-85. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 338.486.1:339.187.44

ТКАЧУК Тетяна,
к. е. н., асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету 

ВІРТУАЛЬНІ ФРАНЧАЙЗИНГОВІ ТУРИСТИЧНІ МЕРЕЖІ СВІТУ 

Досліджено розвиток бізнесу різних регіонів світу у глобальній мережі Інтернет та виявлено закономірну популяризацію використання віртуального простору для розвитку туристичних мереж, зокрема на умовах франчайзингових відносин. Проаналізовано діяльність основних віртуальних туристичних мереж на світовому ринку послуг з метою визначення переваг та недоліків їх функціонування.
 
Ключові слова: віртуальна туристична мережа, франчайзингова віртуальна мережа, договір франчайзингу, інтернет-торгівля, онлайн-платформа, світовий ринок туристичних послуг.