Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Глушко В. Просування туристичних послуг. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 86-96. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 338.488
 
ГЛУШКО Володимир,
аспірант кафедри туризму та рекреації
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

Визначено сутність туристичних послуг з огляду на посилення індиві­дуалізації попиту. Доповнено їх класифікацію з урахуванням місця та можливості споживання. Запропоновано визначення поняття «просування туристичних послуг». Проаналізовано та доповнено способи збуту туристичного продукту.
 
Ключові слова: туристична послуга, туристичний продукт, просування туристичних послуг, засіб просування, збут туристичного продукту.